Aie on restaurointiin, korjausrakentamiseen ja käyttömuutossuunnitteluun erikois-tunut arkkitehtitoimisto. Teemme myös uudisrakennusten huomaavaista sovitusta ja suunnittelua historiallisiin ympäristöihin, taideinstallaatioiden toteutussuunnittelua, rakennus- ja kulttuuriympäristöselvityksiä, tutkimusta, sekä kaluste- ja sisustus-suunnittelua. Osallistumme myös perinteisen mittauspiirustustekniikan ylläpitä-miseen sekä opettamiseen osallistumalla sekä järjestämällä mittauspiirustusleirejä.

Keskeisimmät arvomme suunnittelussa ovat kestävyys, korjattavuus, palautettavuus sekä ihmisläheisyys. Pyrimme luomaan elämyksellisiä ja käyttöominaisuuksiltaan laadukkaita tiloja säilyttäen ja suojellen rakennuksen vanhoja kerroksia ja elettyä elämää. Olemme erikoistuneet perinteisten rakenteiden ja luonnon materiaalien käyttöön. Terve ja pitkäikäinen rakennus on suunnittelumme lähtökohtana. Parhaiten erikoisosaamisemme tulee käyttöön sovittaessa uutta toimintaa tai käyttötarkoitusta vanhaan rakennukseen.

Teemme suunnittelutyön ohella myös tutkimusta liittyen teollisiin kulttuuriympä-ristöihin, suomalaisiin rautaruukkeihin sekä puukerrostalojen paloturvallisuuteen.

Työskentelyalueemme vaihtelee käsillä olevien projektien mukaan. Toimistomme sijaitsee Loviisassa.

Aie Arkkitehdit
 • Valokuva, Marko Laukkanen
 • Ajankohtaista

  Otteita projekteistamme

   • Yläpaja
   • Rakennushistoriaselvitys
   • Strömfors 2023
   • Mittauspiirustusleiri

   • Matti Nykäsen muistomerkki
   • Toteutussuunnittelu
   • Talli
   • Rakennushistoriaselvitys
   • Niemistöntie
   • Lähtötilannekartoitus ja ikkunarestaurointi
   • Letkumakasiini
   • Rakennushistoriaselvitys
   • Kannettua Vettä
   • Rautaruukkitutkimus
   • Alapaja
   • Restaurointi-, käyttömuutos- ja kiintokalustesuunnittelu
   • Hiirikivi
   • Muutos- ja restaurointisuunnittelma
   • Viirilän Kotiseutumuseo 2022
   • Mittauspiirustusleiri
   • Armonlinna
   • Rakennushistoriaselvitys

   • Strömforsin Päärakennus
   • Rakennushistoriaselvitys

  Yhteystiedot

   • Astria Excell
   • Arkkitehti, Sisustusarkkitehti
   • Restaurointisuunnittelu
    Käyttömuutossuunnittelu
    Perinteiset rakenteet
    Rakennushistoriaselvitykset
    Kiintokalustesuunnittelu
    Pienet uudisrakennukset
    Tilasuunnittelu
    Ikkunarestaurointi
    Mittauspiirustus
   • astria.excell (at) aiearkkitehdit.fi
    050 522 9792
   • Kaapo Lipasti
   • Arkkitehti
   • Restaurointisuunnittelu
    Käyttömuutossuunnittelu
    Perinteiset rakenteet
    Tekninen toteutussuunnittelu
    Puukerrostalorakentaminen
    Painovoimainen ilmanvaihto
    Parametrinen suunnittelu
    Uudisrakentaminen
    Savirakenteet
   • kaapo.lipasti (at) aiearkkitehdit.fi
    044 976 4675

  Aie Arkkitehdit

  © Aie Arkkitehdit 2023
  Ahlströmintie 1, 07970 Ruotsinpyhtää