Strömforsin Yläpaja

Rakennushistoriaselvitys

Yläpaja

2021
Vanha manufaktuuripaja
Muut tunnetut nimet: Naulapaja, Nippuvasarapaja
Ruotsinpyhtää, Loviisa
Selvityksen tilaaja: Loviisan Kaupunki
Suojeltu rakennuskaavalla, luokka SR-1
Selvityksen laajuus: Käyttö- ja muutoshistoria sekä rakennustaiteelliset arvot

Rakennushistoria lyhyesti

Strömforsin uusi naulapaja rakennettiin vuonna 1846 ruukin vanhan päärakennuksen pohjoispuolelle ruukin patruunan Virginia af Forsellesin toimesta. Ruukin seuraava johtaja, Virginian pojanpoika Pehr Henrik af Forselles, päätti kymmenisen vuotta myöhemmin laajentaa rakennuksen kattamaan monipuolisemman manufaktuuritoiminnan vuonna 1857. Tällöin Yläpaja sai sen nykyisen arkkitehtonisen asun. Pajaa laajennettiin uudelleen vanhaa tyyliä kopioiden jo 1860–70-luvulla, jolloin se saavutti nykyiset mittansa.

Vuonna 1857 valmistuneessa pajassa toimi alun perin useita naulakoneita sekä kaksi nippuvasaraa. Paja oli jaettu kahteen: eteläpäädyn suurempaan nippuvasarapajaan ja pohjoispäädyn pienempään naulapajaan. Pajaan oli johdettu kaksi maanalaista ränniä: yksi nippuvasaralle ja toinen naulavasaralle. Pajoja jakava seinä on todennäköisesti vuoden 1846 rakennetun pajan eteläseinä ja siinä oleva kaariaukko liittynyt vanhan pajan vesipyörän toimintaan.

Kokonaisuus säilyi 1950-luvulle asti alkuperäiskäytössään, kunnes A. Ahlström osakeyhtiö luopui rautateollisuudesta ja tilat siirrettiin osittain varastotiloiksi ja autotalliksi. Tällöin julkisivuun tehtiin ensimmäisiä muutoksia sitten 1860–70-luvun laajennuksen. Rakennuksen keskelle jäävä nippuvasarapaja jätettiin osittain koskemattomaksi. Uusi käyttö jatkui 1980-luvun lopulle asti, jolloin Strömforsin ekomuseohankkeen aikana Yläpajan potentiaali perinteisen metalliteollisuuden historiallisena jäänteenä tunnistettiin.

Museovirasto osti Yläpajan restaurointia varten vuonna 1993. Restauroinnin aikana 1950–60-luvulla tehtyjä aukotusmuutoksia palautettiin itä- ja länsijulkisivuilla vanhimpaan tunnettuun 1800-luvun tilaan ja sisätiloissa aikaisempi nippuvasarapajan osuus muutettiin museoksi ja näytöspajaksi. Vanhan, muutoksissa säilytetyn nippuvasaran jäänteet jätettiin paikoilleen ja uusi nippuvasara rekonstruoitiin sen eteläpuolelle. Rännit korjattiin näytöskäyttöön ja paja avattiin 1990-luvun lopulla katsojille. Pajan pohjoispäädyn naulapajaan oli tehty merkittäviä muutoksia 1950–60-luvulla eikä sitä enää päätetty ennallistaa. Sen sijaan päädyn tilat jäivät lähialueen rakennusten lämpökeskuksen ja nykyaikaisen taontapajakäyttöön. Viimeisenä pajan sisätilojen näytösrakenteita on korjattu 2010-luvulla.

Tutkimushetkellä Yläpaja toimii yhtenä Strömforsin ruukin vierailluimmista kohteista ja on Suomen alueella ainoa yhä perinteisellä nippuvasaralla takova manufaktuuripaja. Rakennuksen huolellinen restaurointityö 1990-luvulla on nostanut sen koko maan laajuudessa erityislaatuiseksi muistomerkiksi Suomen varhaisteollisesta menneisyydestä.

Yläpaja

Yläpaja

Yläpaja

Yläpaja

Yläpaja

Yläpaja

Yläpaja

Lataa Rakennushistoriaselvitys tästä linkistä